درباره تیم حرفه ایی ما بیشتر بدانید

 

زند شاپ یکی از زیر مجموعه های خدمات زند هاست میباشد که با تو جه به پیشرفت روزافزون خدمات مبتنی بر اینترنت، بمنظور ارائه خدمات فروشگاهی در زمینه های مختلف راه اندازی شده است.